<

1 จาก 2 ผล

>

  • Be Fresh

  • สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อนขอแขวน สีโครเมี่ยม

  • การอ้างอิง: 5B9131C00

คุณสมบัติ


  • พื้นผิวสัมผัส:

    โครม