<

2 จาก 2 ผล

>

  • Sentronic

  • Sentronic-S เซ็นเซอร์สำหรับโถปัสสาวะชาย

  • การอ้างอิง: Z5X9315E00

คุณสมบัติ


  • กระแสไฟ (โวล์ต):

    แบตเตอรี่