<

1 จาก 1 ผล

>

  • Urif

  • ฟลัชวาล์วโถปัสสาวะชาย

  • การอ้างอิง: 506902410

คุณสมบัติ


  • ประเภทการติดตั้ง:

    ติดผนัง
  • สถานที่ใช้งาน:

    โถปัสสาวะชาย