หอไอเฟล

สถาปนิก: Moatti et Rivière

วันที่ติดตั้ง: 2014

ห้องน้ำจากร็อคค่า ที่หอไอเฟล สัญลักษณ์ของกรุงปารีส_x000D_ อนุสาวรีย์ที่สร้างโดย กุสตาฟ ไอเฟล ยังคงเป็นสัญลักษณ์ของประเทศฝรั่งเศส และเป็นที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยี่ยมชมมากกว่า 7 ล้านคนในทุกๆปี_x000D_ หอคอยโครงสร้างเหล็กที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากที่สุดในโลก สูง 57 เมตร จากถนน ช็อง เดอ มาร์ นั้น เราพบพื้นที่ที่ไม่น่าเชื่อสองตำแหน่งบนหอไอเฟล ศาลาไอเฟล และ เฟอร์รี่ ประกอบจากเหล็กและพื้นกระจกใสที่ผลิตจาก Moatti-Rivière ซึ่งเป็น

บริษัทสถาปัตยกรรมที่มีชื่อเสียง ภายหลังจากเปิดให้เข้าชมอีกครั้งในปี ค.ศ. 2013 งานบูรณะซ่อมแซมครั้งแรกของสัญลักษณ์ในช่วง 30 ปีสุดท้ายสมัยปารีเซียงนั้น ได้รวมถึง นวัตกรรมจากร็อคค่า ที่แสดงถึงตัวตน และความมุ่งมั่นต่อความคงทนแข็งแรงและสิ่งแวดล้อมภายในพื้นที่ห้องน้ำ งานโครงการนี้เกิดขึ้นในขั้นตอนแรกๆ ในช่วง 10 ปีหลังของระยะเวลาในการบูรณะซ่อมแซมหอคอยซึ่งเป็นช่วงที่สำคัญที่สุดโดยการรวมเอาผลงานจากคอลเล็คชั่นบางชิ้นที่เป็นสัญลักษณ์ของร็อคค่าทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างดีไซน์ร่วมสมัยควบคู่ไปกับการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพใจความสำคัญหลักๆก็คือ

คอลเลกชันที่ใช้ในโครงการ