Marcello Cutino

Marcello Cutino

ผลงานการออกแบบของพวกเขาถือเป็นรูปแบบของการออกไปสไตล์อิตาลีอย่างแท้จริง

ด้วยผลงานการออกแบบของ BCF ทำให้สามารถตีความการออกแบบโดยเน้นการใช้งานและคุณค่าทางอารมณ์ การออกแบบที่เน้นเส้นสายและลวดลายให้กับผลิตภัณฑ์ช่วยให้คงความงดงามอย่างยาวนานมากกว่าทำตามแฟชั่นที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผลงานที่เขาร่วมทำงานกับทีมออกแบบของรอคค่า ชนะรางวัล Spain's National Design Award ในปี 2002 จากผลงานอ่างอาบน้ำ Vythos

คอลเลกชันที่ออกแบบ