ตัวเปรียบเทียบสินค้า

  • ประเภทสินค้า
ไม่ได้เลือกสินค้า
ในการเพิ่มสินค้าในตัวเปรียบเทียบ ไปที่เมนู "สินค้า" แล้วคลิกที่ไอคอนที่มีลูกศรสองหัวที่อยู่ถัดจากสินค้าที่คุณต้องการเปรียบเทียบ จากที่นี่ คุณจะสามารถเข้าถึงตารางที่มีสินค้าที่คุณได้เลือกไว้เพื่อให้คุณสามารถเปรียบเทียบตามประเภทและสามารถเห็นความแตกต่างระหว่างสินค้าได้อย่างง่ายดาย