นวัตกรรม

นวัตกรรม

แนวความคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา การจัดส่ง และการจัดจำหน่าย

หนึ่งในหลักการของ Roca คือความเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาที่ก้าวหน้าและการปรับปรุงสิ่งต่างๆ อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงถูกนำมาใช้ในทุกส่วนย่อยของบริษัทและทุกขั้นตอนของการผลิตสินค้า

Roca มุ่งเน้นนวัตกรรมเป็นหลัก ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ไปจนถึงการผลิต โลจิสติกส์และการขนส่ง รวมถึงการจัดจำหน่าย ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีขยายไปยังทุกโรงงานของเราทั่วโลก เป็นการสร้างความร่วมมือและการรับประกันคุณภาพสูงสุดตลอดกระบวนการผลิต จากประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตของเรา แผนกเทคโนโลยีได้พยายามในการคงความสมบูรณ์แบบของกระบวนการทั้งหมดในการพัฒนาและการผลิตเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรักษาความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

 

นวัตกรรมเทคโนโลยีของ Roca มีเพียงจุดมุ่งหมายเดียวเท่านั้นคือ เพื่อการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้ทั้งแผนก R & D & I จะวิเคราะห์ความต้องการและรสนิยมของลูกค้า เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดใหม่ๆ กระบวนการปรับพัฒนานี้ไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบเพื่อความงามและความทันสมัยเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย

การออกแบบและนวัตกรรม