ประกาศด้านกฎหมาย

ประกาศด้านกฎหมาย

ข้อความและรูปแบบที่แสดงบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมันอาจมีการเปลี่ยนแปลง Roca ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนสินค้าโดยมิต้องแจ้งเตือนล่วงหน้า

บรรยากาศที่แสดงเป็นเพียงการตกแต่งที่เป็นไปได้และการติดตั้งทางเทคนิคตามความต้องการ

 

Cookies Policy

a) Cookies ที่ใช้ใน เว็บไซต์ ของ ROCA กรุ๊ป

a) เว็บไซต์ ของ ROCA กร๊ป ใช้ """"Cookie” และกลไกที่คล้ายกันอื่น ๆ """"Cookie” คือไฟล์ที่ส่งไปยังเบราว์เซอร์โดยเว็บเซิร์ฟเวอร์เพื่อลงทะเบียนกิจกรรมของผู้ใช้เมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ ของ กลุ่ม ROCA โดยที่วัตถุประสงค์หลักของการใช้ Cookie เพื่อให้เข้าถึงบริการที่ต้องการใช้ให้เร็วขึ้น

นอกจากนี้ การใช้ Cookie ช่วยให้การท่องเว็ปที่เรียกดูเป็นส่วนบุคคลมากขึ้น และการปรับเปลี่ยนข้อมูลและบริการที่เหมาะแก่ผู้เข้าเว็บเพื่อให้ประสบการณ์ที่ดีเมื่อคุณเยี่ยมชมเว็บไซต์

ผู้ใช้ทีจดทะเบียนอาจได้รับประโยชน์มากกว่าในการบริการที่เป็นส่วนบุคคลตามโปรไฟล์เขา/เธอ ด้วยการรวมกันของข้อมูลที่เก็บใน Cookie เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียน  ผู้ใช้อนุญาตให้ใช้ข้อมูลนี้กับโดยเด็ดขาดและไม่มีอคติกับสิทธิ์หรือการปฏิเสธหรือปิดการใช้คุกกี้

เว็บไซต์นี้ใช้ Cookie ในการทำงาน ปรับ และอำนวยความสะดวกของผู้ท่องอินเทอร์เน็ต Cookie นั้นเกี่ยวข้องกับผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อและคอมพิวเตอร์ของเขาเพื่อไม่ให้อ้างอิงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ ผู้ใช้สามารถกำหนดค่าเบราว์เซอร์สำหรับ การแจ้งปฏิเสธการติดตั้ง Cookie ของ ROCA กรุ๊ป โดยไม่ได้ลำเอียงในการเข้าถึงเนื้อหา  อย่างไรก็ตามประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์อาจช้าลงบ้างในบางขณะ

 
b) ชนิด วัตถุประสงค์ และการดำเนินงาน

ขึ้นอยู่กับความคงทน Cookie อาจแบ่งออกเป็นช่วงหรือ Cookie แบบที่อยู่ถาวร Cookie แบบเป็นช่วงจะหมดอายุเมื่อปิดเบราว์เซอร์ ในขณะที่ Cookie แบบที่อยู่ถาวรจะหมดอายุหลังจากได้ทำการตามวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการ (เช่นเพื่อให้เว็บไซต์บันทึกผู้ใช้) หรือ เมื่อลบด้วยตนเอง

นอกจากนี้ Cookie คุกกี้สามารถแบ่งออกตามข้างล่างขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ Cookie:

Strictly necessary (Technical) cookies: Cookie ที่จำเป็นอย่างเคร่งครัด (เทคนิค) เหล่านี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการทำงานที่เหมาะสมของเว็บไซต์โดยจะมีการสร้างขึ้นเมื่อผู้ใช้เข้าสู่ระบบเว็บไซต์และจะใช้ระบุตัวผู้ใช้บนเว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:

เพื่อเป็นการระบุผู้ใช้ ยามที่ผู้ใช้ ออกจากเว็บไซต์ หรือเบราว์เซอร์ และกลับเข้ามาในอนาคต ผู้ใช้ สามารถเข้าเว็บไซต์โดยไม่ต้องระบุตัวเองอีก

การตรวจสอบว่า ผู้ใช้ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบริการบางอย่างหรือของเว็บไซต์

Performance cookies: คุกกี้ประสิทธิภาพ เหล่านี้จะถูกใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ในการท่องเว็บและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของเว็บไซต์ เช่นเก็บข้อมูล หรือค่า Config เรื่องการบริการ หรือเก็บข้อมูลที่เลือกสินค้าในรถเข็น

Advertising cookies: Cookie โฆษณา เหล่านี้เก็บรวบรวมข้อมูลในโฆษณาแสดงต่อผู้ใช้ของเว็บไซต์

Anonymous: เป็น Cookies ที่เก็บข้อมูลเกี่ยวกับพื้นที่โฆษณาบนเว็บไซต์ เพื่อป้องกันไม่ให้ ผู้ใช้งานเข้าถึงเว็บไซต์ โดยที่ไม่สมารถระบุข้อมูลผู้ใช้

Custom: เป็น Cookies ที่ใช้รวบรวมข้อมูลส่วนบุคลบนเว็บไซต์ผ่านบริษัทบุคคลที่สาม เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นที่โฆษณา

Geo-location cookies: เป็น Cookie sที่มักใช้ในการสืบหาประเทศและที่อยู่อาศัยของผู้ใช้งานเมื่อผู้ใช้งานเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อต้องการจัดหาข้อความและบริการให้เหมาะสมกับพื้นที่

Analytics cookies: เป็น Cookies ที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลของผู้ใช้ในการใช้งานเบราว์เซอร์ที่ผ่านมาบนเวปไซต์  โดยมักจะไม่ถูกเปิดเผย แต่บางครั้งอาจต้องการระบุผู้ใช้งานทั้งแบบชัดเจนและแบบคลุมเคลือ เพื่อต้องการที่จะได้ข้อมูลของเกี่ยวกับความสนใจของผู้ใช้งานในเชิงบริการบนเว็บไซต์

 
c) วิธีการปิดการทำงานของ Cookies

ถ้าผู้ใช้งานต้องการ ผู้ใช้งานสามารถไม่รับหรือหยุดการรับ Cookieได้

เบราว์เซอร์สมัยใหม่ทั้งหมดสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ได้ โดยผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งาน Cookie บนเบราว์เซอร์ได้  ผู้ใช้สามารถปรับเปลี่ยนได้ในคำสั่ง “Options” หรือ “Preferences” ในเมนูบนเบราว์เซอร์ของผู้ใช้

ผู้ใช้งานสามารถปิดการใช้งาน Cookies บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลาโดยวิธีการดังนี้:
• Internet Explorer: Tools -> Internet Options -> Privacy -> Settings

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถปรึกษากับฝ่ายบริการสัมพันธ์ของ บริษัท ไมโครซอฟ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความช่วยเหลือ
• Firefox: Tools -> Options -> Privacy -> History -> Personal Settings

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ท่านสามารถปรึกษากับฝ่ายบริการสัมพันธ์ของ บริษัท ไมโครซอฟ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความช่วยเหลือ
• Chrome: Settings -> Show advance settings -> Privacy -> Content settings

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถปรึกษากับฝ่ายบริการสัมพันธ์ของ บริษัท ไมโครซอฟ หรือ ผู้

เชี่ยวชาญ ในการให้ความช่วยเหลือ
• Safari: Preferences -> Security

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม ผู้ใช้สามารถปรึกษากับฝ่ายบริการสัมพันธ์ของ บริษัท ไมโครซอฟ หรือ ผู้เชี่ยวชาญ ในการให้ความช่วยเหลือ

ถ้าหากผู้ใช้ปิดการใช้งานของ Cookies บนเวปไซต์นี้ ผู้ใช้จะไม่สามารถเข้าถึงเวปไซต์นี้ได้อีกและเบราว์เซอร์ที่ผ่านมาของผู้ใช้อาจได้รับผลกระทบโดยตรง

 
นโยบายการปรับปรุง cookie ของบริษัท

เวปไซต์ของ ROCA กรุ๊ป อาจเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Cookies โดยขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนดทางกฎหมาย, กฎระเบียบ หรือ ข้อกำหนดของที่กำหนดโดย หน่วยงานพิทักษ์ข้อมูลของสเปน   ดังนั้นแนะนำให้ผู้ใช้งานตรวจสอบนโยบายการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ  หากนโยบาย Cookies นี้ถูกกำหนด ทางเราจะแจ้งให้ผู้ใช้งานให้ทราบบนเวปไซต์หรือผ่านทางอีเมลที่ผู้ใช้งานใช้ในการลงทะเบียน""

 
ขอสงวน ลิขสิทธิ์ © Roca Sanitario, SA, 2021

Legal notice