เกี่ยวกับเรา

สำนักงานในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่

Roca Bathroom Products (Thailand) Co. Ltd.

ที่อยู่: 100/68 ห้องเลขที่ จี ซอยสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Tel: +662 261 9400

Fax: +662 168 1374

rocath.tech@gmail.com, customercare.th@roca.co.th