เกี่ยวกับเรา

สำนักงานในประเทศไทย

สำนักงานใหญ่

Roca Bathroom Products (Thailand) Co. Ltd.

ที่อยู่: เลขที่ 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์พระราม 9 ห้องเลขที่ TNB01-04 ชั้นที่ 28 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

Tel: +662 168 1368

Fax: +662 168 1374

customercare.th@roca.co.th