นวัตกรรม

นวัตกรรม

แนวความคิดในการผลิตผลิตภัณฑ์ของเรา การจัดส่ง และการจัดจำหน่าย

หนึ่งในหลักการของ Roca คือความเชื่อมั่นว่า นวัตกรรมทางเทคโนโลยีถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาที่ก้าวหน้าและการปรับปรุงสิ่งต่างๆ อย่างยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ เทคโนโลยีที่ทันสมัยจึงถูกนำมาใช้ในทุกส่วนย่อยของบริษัทและทุกขั้นตอนของการผลิตสินค้า

Roca มุ่งเน้นนวัตกรรมเป็นหลัก ตั้งแต่แนวคิดผลิตภัณฑ์และการออกแบบ ไปจนถึงการผลิต โลจิสติกส์และการขนส่ง รวมถึงการจัดจำหน่าย ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีขยายไปยังทุกโรงงานของเราทั่วโลก เป็นการสร้างความร่วมมือและการรับประกันคุณภาพสูงสุดตลอดกระบวนการผลิต จากประสบการณ์อันยาวนานในการผลิตของเรา แผนกเทคโนโลยีได้พยายามในการคงความสมบูรณ์แบบของกระบวนการทั้งหมดในการพัฒนาและการผลิตเพื่อคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และรักษาความเป็นผู้นำในฐานะผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

 

 

นวัตกรรมเทคโนโลยีของ Roca มีเพียงจุดมุ่งหมายเดียวเท่านั้นคือ เพื่อการบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า ด้วยเหตุนี้ทั้งแผนก R & D & I จะวิเคราะห์ความต้องการและรสนิยมของลูกค้า เพื่อนำมาปรับให้เข้ากับผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดใหม่ๆ กระบวนการปรับพัฒนานี้ไม่ได้คำนึงถึงการออกแบบเพื่อความงามและความทันสมัยเท่านั้น แต่ยังคำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอีกด้วย

Innovation lab

หน่วยงานการวิจัยและการพัฒนาของ Roca

Roca มีทีมงานนักออกแบบที่มีแนวความคิดและประสบการณ์จากหลากหลายสาขาวิชาชีพและในหลายๆ ประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ให้ผลิตภัณฑ์มีนวัตกรรมก้าวไปไกลเกินกว่าการออกแบบอย่างหรูหราเพียงอย่างเดียว

ทีมงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Roca Design Center แม้ว่าพวกเขาจะทำงานจากสถานที่ที่ต่างๆ กันมีกระบวนการและเครื่องมือที่แตกต่างกันที่ช่วยให้พวกเขาเปลี่ยนความท้าทายในมุมมองต่างๆ กัน งานของพวกเขาคือการหาวิธีแก้ไขพัฒนาสินค้าในห้องน้ำที่สินค้าที่มีอยู่ในแคตตาล็อกปัจุบันของเรายังไม่สามารถตอบโจทย์ได้

งานวิจัยเพื่อการแก้ปัญหาใหม่ๆ นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความต้องการในปัจจุบันของผู้ใช้ และเป็นการบ่งบอกถึงทิศทางของสังคมในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม Roca คำนึงและสะท้อนถึงการพัฒนาอย่างยั่งยืน อายุประชากร และวิถีชีวิตแบบใหม่ และแนวโน้มโดยทั่วไปซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสังคม บ้าน และความต้องการเกี่ยวกับห้องน้ำ

นอกจากจะเสนอให้มีการแก้ปัญหาสำหรับผลิตภัณฑ์ห้องน้ำแล้ว ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมยังจัดให้มีการทำงานร่วมกันระหว่างแผนกเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ และให้การสนับสนุนโครงการริเริ่มอื่นๆ ของบริษัทซึ่งมุมมองสมัยใหม่อาจช่วยในการตัดสินใจได้

โดยรวมแล้ว ภารกิจของห้องปฏิบัติการนวัตกรรม Roca คือการช่วยให้ผลิตภัณฑ์ของ Roca มีความแตกต่าง เป็นเอกลักษณ์ เพื่อผลประโยชน์ของลูกค้าของเรา รวมทั้งโอกาสทางธุรกิจที่ดีของบริษัท ห้องปฏิบัติการนวัตกรรม Roca คือความมุ่งมั่นต่ออนาคตของบริษัท อย่างยั่งยืนและยาวนานในสภาพแวดล้อมระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในชีวิตประจำวันตลอดเวลา

เกี่ยวกับเรา