กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน

กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน

Eco Roca มีจุดมุ่งหมายในการผสมผสานจิตสำนึกต่อสิ่งแวดล้อมเข้าไว้ในทุกขั้นตอนการผลิตของเรา

ความมุ่งมั่นที่มีต่อโลกเป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเราในการดำเนินกิจการในแต่ละวัน จากคำสัญญานี้ เราจึงได้สร้างแนวคิด "Roca Loves the Planet" ซึ่งปลูกฝังอยู่ในทุกกระบวนการผลิตที่โรงงานของเรา เช่นเดียวกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และกิจกรรมทางสังคมของบริษัท

กระบวนการผลิตนับตั้งแต่ปี 2008 เราได้มีการพัฒนาโครงการ Eco-Roca ซึ่งมี 2 เป้าหมายหลักได้แก่ การลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ลง 25% ในปี 2014 เมื่อเทียบกับปี 2006 และการจัดการของเสียจากกระบวนการทางอุตสาหกรรมของเราผ่านโครงการ “ของเสียเป็นศูนย์”

 

 

จากเป้าหมายแรกของการลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ ในช่วงระยะเวลาจากปี 2006 ถึง 2010 Roca สามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซได้ถึง 14.9% และปริมาณการใช้ไฟฟ้า 4.6% ทั่วโลก การปรับปรุงนี้ช่วยให้เราสามารถลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศได้ถึง 52,750 ตัน ตัวเลขเหล่านี้มีความสำคัญอย่างมากเนื่องจาก 90% ของการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเกิดจากกระบวนการผลิต

ส่วนเป้าหมายที่สอง โครงการ“ของเสียเป็นศูนย์”
ในการกำจัดของเสียจากการผลิต ณ ปัจจุบันได้มีการบรรลุผลแล้ว 75% ของแผนแล้ว

เกี่ยวกับเรา