ติดต่อเรา

แบบฟอร์มเพื่อติดต่อ

เราขอแจ้งให้ทราบว่า การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสเปนตามพระราชบัญญัติ 15/1999, เมื่อวันที่13 ธันวาคม ข้อมูลของคุณจะได้รับการรวมอยู่ในดูแลของไฟล์ข้อมูลของ ROCA Sanitario, SA เพื่อโต้ตอบการสื่อสารที่ส่งมาจากทางคุณ ข้อมูลนี้จะถูกเก็บเป็นความลับที่สุดซึ่งความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยตามกฎหมายที่ใช้บังคับ นอกจากนี้เรายังแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลของคุณจะได้รับการรวมอยู่ในไฟล์ของผู้ใช้ ROCA คุณสามารถใช้สิทธิของคุณในการเข้าถึงการแก้ไขและลบได้โดยROCA Sanitario, SA Avda Diagonal, 513 08029 Barcelona (Spain) หรืออีเมล:. lopd@roca.net