นักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ร่วมมือกับ Roca

Roca Design Center ร่วมมือกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัท