กระบวนการผลิต

นวัตกรรมและความยั่งยืนในโรงงานของเรา

นวัตกรรมและความยั่งยืนในโรงงานของเราและการเคารพต่อสิ่งแวดล้อมทำให้เรากลายเป็นผู้ผลิตอ้างอิงระดับโลก

Vitreous china

Faucets

Bathroom furniture

Acrylics

Cast iron

Steel