การแข่งขันการออกแบบระดับนานาชาติที่ ROCA จัดขึ้น

การแข่งขันการออกแบบในหนึ่งวัน

การแข่งขันการออกแบบระดับนานาชาติที่ ROCA จัดขึ้นในกว่า 15 ประเทศ โดยผู้เข้าร่วมการแข่งขันมีเวลาเพียงหนึ่งวันในการสร้างผลิตภัณฑ์แบบดั้งเดิมผสมผสานแนวคิดเชิงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับห้องน้ำ

jumpthegap®JUMPTHEGAP®

Jumpthegap® เป็นการแข่งขันด้านการออกแบบระดับนานาชาติที่ ROCA จัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 โดยนักศึกษาด้านการออกแบบและสถาปัตยกรรมรุ่นใหม่ และผู้เชี่ยวชาญจะเสนอแนวคิดใหม่ที่ยั่งยืนสำหรับพื้นที่ห้องน้ำแห่งอนาคต

นวัตกรรมตั้งแต่การออกแบบผลิตภัณฑ์จนถึงการผลิต การขนส่ง และการกระจายสินค้า

นักออกแบบของเรา

Roca ร่วมมือกับนักออกแบบที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตน

กระบวนการผลิต

ค้นพบกระบวนการผลิตที่เราใช้ในโรงงานของเราเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเรา

นวัตกรรม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของเราในการสร้างสรรค์นวัตกรรมตั้งแต่แนวคิดของผลิตภัณฑ์ไปจนถึงการผลิต การขนส่ง และการจัดจำหน่าย

โครงการไอดีไอ

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมของ IDI ของเรา