ที่ Roca เราทราบถึงคุณค่าของทรัพยากรที่เราทำงานด้วย ด้วยเหตุนี้เราจึงพัฒนาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑ์อย่างยั่งยืนที่ช่วยให้เราสามารถประหยัดน้ำและพลังงานในชีวิตประจำวันของเรา ในทำนองเดียวกัน เราส่งเสริมโครงการด้านความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เช่น มูลนิธิเราคือน้ำ โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำและสุขาภิบาลทั่วโลก

มูลนิธิเราคือน้ำ

มูลนิธิเราคือน้ำก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เป็นความคิดริเริ่มของ Roca ที่นำไปสู่โครงการต่าง ๆ ที่รับประกันการใช้น้ำและการสุขาภิบาลในพื้นที่ยากจนที่สุดในโลก

เทคโนโลยีที่ยั่งยืน

ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อสิ่งแวดล้อมผลักดันให้เราทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ระบบ และผลิตภัณฑ์ ซึ่งส่งเสริมการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างมีความรับผิดชอบ และช่วยให้ประหยัดน้ำและพลังงานได้มากขึ้น

กระบวนการผลิตที่ยั่งยืน

โครงการความคิดริเริ่ม เช่น Eco-Roca หรือ Zero Waste แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ของเราในการมีกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสะอาดยิ่งขึ้นซึ่งมีส่วนช่วยในการดูแลสิ่งแวดล้อม

นโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อม

ที่ Roca การผสมผสานมาตรการที่ยั่งยืนในทุกกระบวนการของเราถือเป็นหนึ่งในค่านิยมพื้นฐานของเรา ตรวจสอบนโยบายด้านคุณภาพและสิ่งแวดล้อมของเรา