2010 | Industrial Design Award

Best_ed! - European Environmental Design Award

W+W ได้รับรางวัล Best-Ed! Award สินค้าอุตสาหกรรมที่โดดเด่นที่คำนึงความยั่งยืนเป็นสำคัญ

รางวัลที่ได้รับ

WAN - World Architecture News Awards

W + W ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสินค้าที่ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งปี world's largest Architectural Awards Programme,WAN Awards จาก World Architectural News

Advertising Effectiveness Awards

กลยุทธ์การสื่อสารของRoca กับการเปิด Gallery ทำให้ได้รับรางวัลนวัตกรรมยอดเยี่ยมแห่งปี

IALD - International Lighting Design Awards

แสงสีไฟใน Roca Barcelona Gallery ได้รับรางวัลจากInternational Association of Lighting Designers ใน Chicago

Aiga 365 Annual Design Competition

แสงสีเสียงที่ Roca Barcelona Gallery ได้รับคัดเลือกจากการแข่งขันออกแบบประจำปีโดย AIGA, สมาคมวิชาชีพนักออกแห่งอเมริกาที่กรุงนิวยอร์ก