Select your country

ค้นหาคอลเลกชันที่ใช้ในโครงการนี้

Diverta

ความทนทานและการใช้งานจากมือหนึ่งสู่มือ เน้นเส้นสายแนวตรงขั้นเป็นพื้นฐานคงความทันสมัย​​มากกว่าเดิม เพื่อเพิ่มชีวิตชีวาของชิ้นงานซึ่งผสมผสานได้อย่างสมบูรณ์แบบในทุกพื้นที่

Access

คอลเลคชั่นนี้จะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์, เอนกประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ห้องน้ำ รวมถึงคุณภาพ, การใช้งาน และการออกแบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย

Easy

ความเรียบง่ายช่วยให้ทุกอย่างลงตัว การออกแบบทันสมัย ไม่ซับซ้อน และถูกต้องตามหลักสรีระศาสตร์ สามารถปรับให้เข้ากับทุกพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Site

นวัตกรรมโถปัสสาวะชายที่มีการออกแบบอย่างเป็นเอกลักษณ์ให้เข้ากับทุกซอกมุมและผนังของพื้นที่สาธารณะ

Euret

ซอกหนึ่งที่เรียบง่ายของเส้นและรูปแบบที่มีความซับซ้อนในการออกแบบอย่างตั้งใจ แสดงถึงความสมบูรณ์แบบประกอบเป็นผลงานอย่างลงตัว

More reference projects

Sheraton Huzhou

Designed by world renowned emerging architectural master Ma Yansong, the Sheraton Huzhou Hot Spring Resort Hotel is the only international luxury hotel in Huzhou, making it one of the most prestigious icons in the city.

Beijing Olympic buildings

Almost 15,000 Roca's products, including faucets, washbasins and toilets, were installed in Beijing's Olympic buildings: a number of hotels, the Olympic Village, two stadiums and the Security Command Centre for the Olympics.