Select your country

ดาวน์โหลด BIM OBJECT ของ Roca

สามารถดาวน์โหลด BIM ในรูปแบบของ Revit หรือ ArchiCAD ได้จากเว็บไซต์ bimobject.com

มี BIM ของผลิตภัณฑ์มากมายพร้อมใช้งานในเว็บไซต์ ด้วยการร่วมมือกัน ระหว่าง Roca และ BIMobject.

Roca และ BIMobject ได้มีการลงนามร่วมมือกันในปี 2014 ด้วยจุดประสงค์ร่วมกันว่าจะสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยรับรองการทำงานของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

BIM object เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา 
เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง BIM ด้วยระบบดิจิทัล ทำให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากคลาวด์เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นได้

ด้วยเหตุนี้ทางสถาปนิก วิศวกร หรือนักออกแบบสามารถใช้แบบจำลองเป็นตัวช่วยในการดำเนินงานโครงการที่กำลังจัดทำอยู่ได้
การใช้แบบจำลอง BIM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโครงการของคุณให้รวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยการลดข้อผิดพลาดต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด

+2.500

รายการสินค้า

+1.7M

จำนวนการดาวน์โหลด

+300.000

จำนวนผู้ใช้งาน

+10

รูปแบบไฟล์ต่างๆ รวมทั้ง ARCHICAD และ REVIT

ข่าวสาร BIM Awards ของ Roca

รางวัล BIMOBJECT ปี 2018

รางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดใน bimobject.com ในปี 2019

รางวัล BIMOBJECT ปี 2016

รางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดใน bimobject.com ในปี 2016

ข้อมูล BIM OBJECT ของ Roca มียอดการดาวน์โหลดสูงถึง 1,000,000 ครั้ง

Roca เป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาแบบจำลอง BIM ซึ่งเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมที่เปิดการเข้าถึงการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ BIMObject