Select your country

ดาวน์โหลด BIM OBJECT ของ Roca

สามารถดาวน์โหลด BIM ในรูปแบบของ Revit หรือ ArchiCAD ได้จากเว็บไซต์ bimobject.com

มี BIM ของผลิตภัณฑ์มากมายพร้อมใช้งานในเว็บไซต์ ด้วยการร่วมมือกัน ระหว่าง Roca และ BIMobject.

Roca และ BIMobject ได้มีการลงนามร่วมมือกันในปี 2014 ด้วยจุดประสงค์ร่วมกันว่าจะสนับสนุนเครื่องมือที่ช่วยรับรองการทำงานของผู้เชี่ยวชาญต่างๆ ให้ได้มากที่สุด

BIM object เป็นแหล่งข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลสำคัญทั้งหมดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของเรา 
เทคโนโลยีการสร้างแบบจำลอง BIM ด้วยระบบดิจิทัล ทำให้สามารถดาวน์โหลดข้อมูลจากคลาวด์เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นได้

ด้วยเหตุนี้ทางสถาปนิก วิศวกร หรือนักออกแบบสามารถใช้แบบจำลองเป็นตัวช่วยในการดำเนินงานโครงการที่กำลังจัดทำอยู่ได้
การใช้แบบจำลอง BIM สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานโครงการของคุณให้รวดเร็วและมีคุณภาพสูงขึ้น ด้วยการลดข้อผิดพลาดต่างๆ ให้เหลือน้อยที่สุด

+2.500

รายการสินค้า

+1.7M

จำนวนการดาวน์โหลด

+300.000

จำนวนผู้ใช้งาน

+10

รูปแบบไฟล์ต่างๆ รวมทั้ง ARCHICAD และ REVIT

ข่าวสาร BIM Awards ของ Roca

รางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดใน bimobject.com ในปี 2019

รางวัลสำหรับแบรนด์ที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดใน bimobject.com ในปี 2016

ข้อมูล BIM OBJECT ของ Roca มียอดการดาวน์โหลดสูงถึง 1,000,000 ครั้ง

Roca เป็นผู้บุกเบิกในการพัฒนาแบบจำลอง BIM ซึ่งเป็นบริษัทแรกในอุตสาหกรรมที่เปิดการเข้าถึงการดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ BIMObject