Select your country

ผลิตภัณฑ์ฝักบัวของ Roca ประกอบด้วยฝักบัวแบบต่างๆ หัวฝักบัว ฝักบัวแบบใช้มือถือ ก๊อกน้ำแบบควบคุมอุณหภูมิ และอ่างอาบน้ำระบบนวดด้วยพลังน้ำเพื่อให้คุณเพลิดเพลินกับประสบการณ์การอาบน้ำอย่างที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อน

ผลิตภัณฑ์ฝักบัว

จัดเรียงโดย

ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกและรายการราคา

คุณสามารถดาวน์โหลด พิมพ์แค็ตตาล็อกและรายการราคฉบับล่าสุดได้ตลอดเวลา หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลทางออนไลน์ได้

ดาวน์โหลดแค็ตตาล็อกและรายการราคา