Select your country

ผลิตภัณฑ์เกือบ 15,000 รายการของ Roca ทั้งก๊อกน้ำ อ่างล้างและอุปกรณ์ในห้องน้ำ ถูกเลือกใช้อยู่ในอาคารการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ปักกิ่ง รวมถึงโรงแรมในหมู่บ้านโอลิมปิก, 2สนามกีฬาและศูนย์รักษาความปลอดภัยในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก