Select your country

หลังได้รับการฟื้นฟูเพื่อให้กลับมามีสภาพที่สมบูรณ์ คงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โรงละครแห่งชาติของรัสเซีย Bolshoi ถือเป็นหนึ่งในศูนย์ดนตรีของรัสเซียและหนึ่งในศูนย์ดนตรีที่สำคัญของโลกที่ส่งเสริมการพัฒนาศิลปะการแสดงละคร Hall, Meridian and Dama คอลเลกชัน มาพร้อมกับสไตล์คลาสสิกและก๊อกน้ำ Florentina, ได้เป็นส่วนหนึ่งในห้องน้ำของอาคารที่เป็นสัญลักษณ์แห่งนี้.