Carlo Urbinati

Urbinati ดีไซน์เนอร์จากโรม เป็นทั้งสถาปนิกและนักออกแบบ ที่มีผลงานออกแบบต่างๆมากมาย

ผลงานของ Carlo Urbinati ไล่ไปตั้งแต่งานไลต์ติ้งจนถึงอุตสาหกรรมรถยนต์ โดยการผสมผสานรูปแบบด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ การออกแบบของเขามีลักษณะเฉพาะตัวอย่างมาก

คอลเลกชันที่มีการออกแบบ

ค้นหานักออกแบบรายอื่น