Gabriele & Oscar Buratti

ผลงานออกแบบสำนักงาน ร้านค้า อพาร์ทเมนและวิลล่า รวมถึงทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับงานสถาปัตยกรรมการแสดงและนิทรรศการ

ในปี 1991 สถาปนิก Gabriele และ Oscar Buratti ร่วมกับวิศวกร Ivano Battiston สร้างสำนักงานสถาปนิก Buratti + BATTISTON รับออกแบบสำนักงาน, ร้านค้า, อพาร์ตเมนท์และวิลล่า รวมทั้งทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรมของพื้นที่และการจัดนิทรรศการ

ค้นหานักออกแบบรายอื่น