Giorgetto Giugiaro

เขาเปรียบเสมือนตัวแทนของนักออกแบบเชิงอุตสาหกรรม ผลงานของเขาส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับโลกยานยนต์

จากประสบการณ์กว่า 25 ปี ด้วยผลงานการออกแบบที่นับไม่ถ้วนให้กับ Ferrari, Bugatti, BMW, Maserati, Seat, Ford, Renault, Lamborghini, Suzuki,และอื่น ๆ เขายังออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีสำหรับหลายบริษัท เช่น Nikon และApple, Giorgetto Giugiaro ได้รับรางวัล Car Designer of the Century ในปี 1999

ค้นหานักออกแบบรายอื่น