Ricard Ferrer

นักออกแบบบาร์เซโลนาที่มีความเชี่ยวชาญในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ ไฟ สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ห้องน้ำ

ความสัมพันธ์ระหว่างตัวเขาและห้องน้ำ ต้องย้อนกลับไป ณ จุดเริ่มต้นของการเป็นนักออกแบบ ที่เน้นการออกแบบเชิงอุตสาหกรรม โดยอาศัยความเรียบง่าย ความสงสัยอยากรู้และปฎิสัมพันธ์กับผู้ใช้งาน

ค้นหานักออกแบบรายอื่น