Schmidt & Lackner

จุดมุ่งหมายหลักของเขาคือการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสม เพื่อประโยชน์กับทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค

เริ่มจากสำนักออกแบบ Schmidt & Lackner Design ที่ Heidelberg,นักออกแบบชาวเยอรมันทั้ง2คนมีโอกาสร่วมงานกับอีกหลายสำนักออกแบบ เช่น Sysmex, Olymp และ Leifheit ซึ่งผลงานของพวกเขาได้รับรางวัลสำคัญๆ เช่น Frankfurt’s Design Plus, New York’s ID Annual Design และ Barcelona’s Delta ADI-FAD. วิสัยทัศน์ในงานพวกเขาคือการค้นหาส่วนที่สำคัญและจำเป็นที่สุดในทุกๆโครงการที่พวกเค้ามีส่วนร่วม

ค้นหานักออกแบบรายอื่น