Select your country

งานแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำที่กรุงปราก

โชว์รูมห้องน้ำบนถนน Legerova ไม่เพียงแต่แสดงเครื่องสุขภัณฑ์สำหรับผู้ใช้เท่านั้น โชว์รูมนี้ยังนำเสนอผลิตภัณฑ์เหล่านี้ให้กับผู้เชี่ยวชาญจากสาขาสถาปัตยกรรม การออกแบบ และประปา

+420 296 337 701

ดูข้อมูลการเดินทาง

I.P. Pavlova 5 CZ-120 00 Praha 2