Select your country

ข้อมูลอ้างอิง: A5B0250C00

ก้านฝักบัวออกผนังขนาด 400 มม.

400 x 80 x 75 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ดาวน์โหลดไฟล์ CAD (2D, 3D) ของผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบต่างๆ

2D

มุมมองด้านบน

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านข้าง

3D