Select your country

ข้อมูลอ้างอิง: A5B0550C00

ก้านฝักบัวแบบออกเพดานขนาด 200 มม.

200 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ดาวน์โหลดไฟล์ CAD (2D, 3D) ของผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบต่างๆ

2D

มุมมองด้านบน

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านข้าง

3D