Select your country

Deck

ข้อมูลอ้างอิง: A5A9A88C00

ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมชั้นวาง

132 x 894 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ก๊อกน้ำ: รวม

จำนวนท่อน้ำ: 1

ชั้นวาง

ประเภทการติดตั้ง: แขวนผนัง

ประเภทผสม: ก๊อกเดี่ยว

พื้นผิวสัมผัส: โครม

รวมสายฝักบัว

หัวฝักบัวสายอ่อน: รวม

เหมาะสำหรับ: ฝักบัว

Deck

ชุดฝักบัวยืนอาบพร้อมถาดวางของสะดวกต่อการใช้งาน มีทั้งแบบวาล์วก้านโยก Deck-M และแบบวาล์วควบคุมอุณหภูมิ Deck-T