Select your country

Beyond

ข้อมูลอ้างอิง: A851418402

ตู้อ่างล้างหน้าแบบแขวนสำหรับอ่างล้างหน้าแบบวางบนเคาน์เตอร์ 2 ใบ

1600 x 505 x 525 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ตำแหน่งก๊อก: บนอ่าง

ตำแหน่งอ่างล่างหน้า: ขวา, ซ้าย

ประตูและลิ้นชักในตัว: 4 ลิ้นชัก

ประเภทการติดตั้ง: แบบแขวนผนัง

ประเภทอ่างล้างหน้า: แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

ระบบเปิดปิด: กดเพื่อเปิดการใช้งาน

วัสดุ: ไม้กระดาน

แยกส่วนได้

โครงสร้างเฟอร์นิเจอร์: ลิ้นชัก

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Beyond

ความสัมพันธ์กันของการใช้พื้นที่ห้องน้ำและความสร้างสรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการไขว่คว้าหานวัตกรรมและการออกแบบที่เหนือกว่า