Select your country

Beyond

ข้อมูลอ้างอิง: A851395402

ตู้เฟอร์นิเจอร์สำหรับอ่างล้างหน้า

1600 x 505 x 525 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

Space saving syphon included

การติดตั้งก๊อก: บนอ่าง

ขนาด / อ่างล้างหน้าและตู้ฐาน / กว้าง (มม.): 500

ขนาด / อ่างล้างหน้าและตู้ฐาน / ยาว (มม.): 1600

ขนาด / อ่างล้างหน้าและตู้ฐาน / สูง (มม.): 525

ฐานตู้ /ระบบปิด-เปิด: กดเปิด

ตู้ฐาน / มีบานประตูและลิ้นชัก: 4 ลิ้นชัก

ตู้ฐาน / โครงสร้าง: ลินชัก

ประเภทการติดตั้ง: แบบแขวนผนัง

วัสดุ/ ตู้ฐาน: ไม้กระดาน

วัสดุ/ อ่างล้างหน้า: SURFEX ®

อ่างล้างหน้า / รูปแบบรูก๊อก: 2 รูก๊อก

อ่างล้างหน้า / ไม่มีรูน้ำล้น

อ่างล้างหน้า / ตำแหน่งของชั้น: ทั้งสองด้าน

อ่างล้างหน้า / สองหลุม

Beyond

ความสัมพันธ์กันของการใช้พื้นที่ห้องน้ำและความสร้างสรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการไขว่คว้าหานวัตกรรมและการออกแบบที่เหนือกว่า