Select your country

ข้อมูลอ้างอิง: A5A3L20C00

ฝาครอบก๊อกผสมอ่างล้างหน้าแบบฝังผนัง

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ประเภทการติดตั้ง: บิ้วอิน

ประเภทผสม: ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

สถานที่ใช้งาน: อ่างล้างหน้า

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้