Select your country

Multiclean

ข้อมูลอ้างอิง: A804006003

ฝารองนั่งไฟฟ้าหน้าโค้ง พรีเมี่ยม

428 x 482 x 155 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

จำนวนหัวฉีด: 1

ชำระล้างด้วยน้ำอุ่น

ตั้งค่าโปรแกรมสำหรับแต่ละบุคคล

ฟังก์ชั่นทำความสะอาด

ระบบควบคุม อุณหภูมิบนฝารองนั่ง

สามารถถอดเปลี่ยนฝารองนั่งได้

แบบสุขภุณฑ์ที่ให้ความสะดวกสบาย: ฝารองนั่งอเนกประสงค์

แผงควบคุม: รีโมทควบคุม

Multiclean

การผสมผสานเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าของฝารองนั่งอัตโนมัติกับสุขภัณฑ์ให้รวมเป็นหนึ่ง เพื่อตอบสนองความต้องการได้อย่างสะดวกสบายและถูกสุขลักษณะ