Select your country

In-Wash Georgia

ข้อมูลอ้างอิง: A8030T500M

สุขภัณฑ์ชิ้นเดียวพร้อมเซนเซอร์ (PREMIUM, Auto opening)

682 x 387 x 455 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

การควบคุมไฟสำรอง

จำนวนหัวฉีด: 1

ชำระล้างด้วยน้ำอุ่น

ชุดอะไหล่: รวม

ตั้งค่าโปรแกรมสำหรับแต่ละบุคคล

ประเภทการติดตั้ง: แบบขาตั้ง

ประเภทท่อน้ำเสีย: แนวตรง

ฟังก์ชั่นทำความสะอาด

ระบบควบคุม อุณหภูมิบนฝารองนั่ง

ระบบปิดอัตโนมัติ

แบบสุขภุณฑ์ที่ให้ความสะดวกสบาย: สุขภัณฑ์อัจฉริยะ

แผงควบคุม: รีโมทควบคุม