Select your country

Be Fresh

ข้อมูลอ้างอิง: RF9060A1

สายฉีดชำระพร้อมสายอ่อนขอแขวน สีโครเมี่ยม

ข้อกำหนดทางเทคนิค

พื้นผิวสัมผัส: โครม