Select your country

Be Fresh

ข้อมูลอ้างอิง: A5B9130C00

สายฉีดชำระ สีโครม

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ประเภทการติดตั้ง: ติดผนัง

ประเภทผสม: ก๊อกเดี่ยวอ่างล้างหน้า

ผิววัสดุ: โครม

รวมสายน้ำดี

สถานที่ใช้งาน: โถชักโครก, โถปัสสาวะหญิง

ดาวน์โหลดไฟล์ CAD (2D, 3D) ของผลิตภัณฑ์นี้ในรูปแบบต่างๆ

2D

มุมมองด้านบน

มุมมองด้านหน้า

มุมมองด้านข้าง

3D