Select your country

FlowDream

ข้อมูลอ้างอิง: A5A0503C00

หักก๊อกลงอ่างแบบม่านน้ำตก

ข้อกำหนดทางเทคนิค

จำนวนรูน้ำไหล: 1

ผิววัสดุ: โครม

สถานที่ใช้งาน: อ่างอาบน้ำ