Select your country

Rainsense

ข้อมูลอ้างอิง: A5B2950C00

หัวฝักบัวก้านแข็งทรงกลม ทองเหลือง

200 x 200 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

NumberOfWays: 1

ก้านฝักบัว: ไม่รวม

ขนาดฝักบัวก้านแข็ง (มม.): 200

จำนวนฟังค์ชั่น: 1

ตำแหน่งติดตั้ง: ผนัง, เพดาน

ทรงหัวฝักบัวก้านแข็ง: แหวนฝักบัว

พื้นผิวสัมผัส: โครม

Rainsense

เต็มรูปแบบของฝักบัวอาบน้ำทั้งจากผนังหรือเพดาน ทีระบบป้องกันหินปูนเกาะ