Select your country

Tiber

ข้อมูลอ้างอิง: A327472000

อ่างล้างหน้าวางบนตู้

600 x 440 x 165 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ค่ากำหนดของรูก็อกน้ำ: 1 รูก๊อกตรงกลาง

ชุดอะไหล่: รวม

ตำแหน่งของอ่าง: กลาง

ประเภทการติดตั้ง: แบบแขวนผนัง

ประเภทของรูน้ำล้น: มาตรฐาน

รูปทรง: ทรงสีเหลี่ยมจัตุรัส

วัสดุ: วิเทรียสไชน่า

เคลือบด้านล่าง