Select your country

Beyond

ข้อมูลอ้างอิง: A3270B7000

อ่างล้างหน้าแบบฝังบนเคาน์เตอร์

450 x 450 x 120 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

WeightKG: 6.5

ความกว้างของอ่าง (มม.): 455

ความยาวของอ่างล้างหน้า (มม.): 160

ความลึกของอ่าง (มม.): 455

ค่ากำหนดของรูก็อกน้ำ: 1 รูก๊อกด้านขวา

ชันวางของในตัว

ชุดอะไหล่: ไม่รวม

ตำแหน่งของชั้นวาง: ขวา

ตำแหน่งของอ่าง: กลาง

ประเภทการติดตั้ง: แบบติดตั้งบนเคาน์เตอร์

ปริมาตรของอ่างล้างหน้า (ลิตร): 6.5

วัสดุ: FINECERAMIC ®

ไม่มีรูน้ำล้น

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้

Beyond

ความสัมพันธ์กันของการใช้พื้นที่ห้องน้ำและความสร้างสรรค์สำหรับผู้ที่ต้องการไขว่คว้าหานวัตกรรมและการออกแบบที่เหนือกว่า