Select your country

Euret

ข้อมูลอ้างอิง: A35945E000

โถปัสสาวะชายแขวนผนังมีเซ็นเซอร์ในตัวแบบใช้แบตเตอรี่

425 x 365 x 797 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

กระแสไฟ (โวล์ต): 6

ความสูงท่อน้ำทิ้ง (มม.): 400

ชนิดของกระแสไฟ: แบตเตอรี่

ชุดอะไหล่: รวม

ตำแหน่งท่อน้ำดี: แนวนอนด้านหลัง

ประเภทรีโมทคอนโทรล: อินฟราเรด

ปริมาณน้ำขั้นต่ำสำหรับการกด (ลิตร): 3

รวมไซฟอนและต้วข้อต่อ

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำดี (มม.): 35

เส้นผ่าศูนย์กลางท่อน้ำทิ้ง (มม.): 40

เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ

ไม่สามารถใช้กับฝา

Euret

ซอกหนึ่งที่เรียบง่ายของเส้นและรูปแบบที่มีความซับซ้อนในการออกแบบอย่างตั้งใจ แสดงถึงความสมบูรณ์แบบประกอบเป็นผลงานอย่างลงตัว