Select your country

Euret

ข้อมูลอ้างอิง: A35945F000

โถปัสสาวะชายแขวนผนังแบบทางน้ำเข้าด้านหลัง

425 x 365 x 797 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

ชุดอะไหล่: รวม

ตำแหน่งท่อน้ำดี: แนวนอนด้านหลัง

เหมาะสำหรับพื้นที่สาธารณะ

ไม่สามารถใช้กับฝา

Euret

ซอกหนึ่งที่เรียบง่ายของเส้นและรูปแบบที่มีความซับซ้อนในการออกแบบอย่างตั้งใจ แสดงถึงความสมบูรณ์แบบประกอบเป็นผลงานอย่างลงตัว