Select your country

โถปัสสาวะชายแบบเซ็นเซอร์ Roca ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับห้องน้ำสาธารณะ สามารถเปิดระบบการชะล้างด้วยเซ็นเซอร์ตรวจจับการเคลื่อนไหว

คุณกำลังมองหาผลิตภัณฑ์ประเภทใด?

โถปัสสาวะชายแบบเซ็นเซอร์ (0)

จัดเรียงโดย