Select your country

Access

ข้อมูลอ้างอิง: A816965009

PRO - กระจกปรับเอียง

450 x 73 x 600 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

การติดตั้งกระจก: แนวตรง

ประเภทการติดตั้ง: แบบแขวนผนัง

รูปทรง: สี่เหลี่ยมผืนผ้า

วัสดุของกรอบกระจก: กระจกนิรภัย

Access

คอลเลคชั่นนี้จะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์, เอนกประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ห้องน้ำ รวมถึงคุณภาพ, การใช้งาน และการออกแบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย