Select your country

Access

ข้อมูลอ้างอิง: A816988009

PRO - ที่วางขาแอนติแบคทีเรีย

570 x 550 x 335 mm
(ความยาว ความกว้าง ความสูง)

ข้อกำหนดทางเทคนิค

MaximumWeightSupportedKG: 150

ประเภทการติดตั้ง: แบบขาตั้ง

Access

คอลเลคชั่นนี้จะเน้นไปที่กลุ่มลูกค้าที่กำลังมองหาสินค้าที่ออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์, เอนกประสงค์ เพื่อตอบสนองความต้องการในการใช้ห้องน้ำ รวมถึงคุณภาพ, การใช้งาน และการออกแบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกสบาย